Thema: Leren op de werkplek – 70:20:10

Leren op de werkplek – 70:20:10 is één van de 5 thema’s tijdens Next Learning 2017

Leren op de werkplek 702010 - Thema Next Learning 2017Wat is Leren op de werkplek – 70:20:10?

  • Stimuleren van continu leren
  • Borgen van het geleerde – leereffect
  • Performance meten
  • Informeel leren zichtbaar maken

Bekijk hieronder welke sessies je antwoord geven op jouw leervragen. Of bekijk het algemene tijdschema en de 5 thema’s.

 

Overzicht Next Learning

Tip: Download de overzichtelijke brochure van Next Learning 2017 Inschrijven

 

Expertsessies:

Van leren naar inpluggen op de werkplek – Plug and Play! | Richard van Tilborg >>

 

Van leren naar inpluggen op de werkplek – Plug and Play!

Technologie maakt het mogelijk om op een totaal andere manier te leren. E-Learning blijft digitalisering van kijken, luisteren, lezen. En heeft als nadeel dat je weg moet van je werkplek. Nieuwe techniek maakt het echter mogelijk om op het juiste moment en in de juiste context te leren. Gewoon op de werkplek in de fabriek, in de operatiezaal of in je auto op weg naar een klant.

 

Deze technologie zal onze visie op leren dramatisch veranderen. Leren zal steeds minder lineair zijn en steeds meer agile. Het nieuwe leren moet het voortaan mogelijk maken om de snelle veranderingen bij te houden. Technologie biedt die kansen. Of beter gezegd: technologie is daarbij onmisbaar.

 

Richard laat zien wat technologie kan opleveren voor leren op de werkplek. Dat gaat nu over augmented reality en virtual reality en hij laat (met bril en HoloLens) je zien en beleven wat het voor leren kan betekenen. Richard geeft je ook een doorkijkje naar de toekomst waarin mens en technologie mogelijk helemaal gaan versmelten. Leren wordt straks ‘Plug and Play’!

 

 


Richard van Tilborg zit in de Raad van Advies Stichting Virtual Reality Nederland (VRNL), is Programmamaker SMART Technology op New Business Radio en actief lid van Machine Learning Netherlands Meetup (word lid).

 

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Leadership ontwikkelen voor de agile, lerende organisatie | Nick van Dam >>

 

Leadership ontwikkelen voor de agile, lerende organisatie

De organisatie die wendbaar en flexibel wil reageren op de snel veranderende wereld moet leiders creëren die continuous learning ‘ademen’. Het is belangrijk om ‘lifelong learner mindsets’ te ontwikkelen. Continu leren op de werkplek is key voor de agile organisatie. En daarom moet het de nieuwe mind-set van de manager worden.

 

Deze nieuwe managers zoeken elke dag naar kansen om te leren, door ervaren, reflecteren, discussie en dialoog. De vraag is uiteraard hoe je dat mogelijk maakt, in de huidige werkomgeving waarin managers van meeting naar meeting rennen en er weinig tijd is.

 

Support op de werkplek (just-in-time) is hier onmisbaar. En ook een leadership development architectuur, met verschillende interventies, zoals assignments, jobrotation, mentoring en coaching. Nick bespreekt samen met jou en de andere deelnemers welke kansen er liggen op het gebied van Leadership Development voor de agile organisatie: how to drive lifelong success.

 


Nick van Dam is Global Chief Learning Officer & Adviseur McKinsey & Company en Hoogleraar Corporate Learning & Development Nyenrode Business Universiteit.

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Leren & presteren in één adem | Rino Schreuder >>

 

Leren & presteren in één adem

Wereldwijd staat performance management onder druk: het kost te veel tijd; het werd doel in zichzelf; het is subjectief en/of demotiverend. Afschaffen leidt echter tot nog slechtere communicatie met medewerkers, en minder engagement.

 

Het is nodig om weloverwogen en geleidelijk de koppeling tussen leren en presteren weer terug te brengen. Door meer naar de toekomst te kijken, dan naar het verleden. En door frequenter feedback van de manager; en deze aan te vullen met feedback van anderen (collega’s, klanten, etc).

 

Wil je de uitgebreide toelichting? Lees het volledige artikel: Performance Management onder druk

 


Rino Schreuder, Uitgever & adviseur Management Development, hoofdredacteur MD – tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling, secretaris EDU-DEX

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
‘Zelfgemaakt’ als de motor van innovatie bij de NS | Evelyn Van Asselt >>

 

‘Zelfgemaakt’ als de motor van innovatie bij de NS

Met het project ‘splitsen en combineren’ is de NS een enorme innovatie gestart. Een nieuwe dienstregeling. Meer treinen per uur. Fluiten is sluiten… Er verandert veel bij NS en dat vraagt veel van de mensen die het in de praktijk moeten maken.

 

Hoe leren ze dat? Onze professionals ‘op de werkvloer’ werken zelf mee aan het inrichten van de nieuwe processen. En daarbij worden ze uitgedaagd om aan te geven wat ze nodig hebben om de belofte aan de klant waar te maken. Effect: zelfgemaakt is lekkerder – het werkt in de praktijk!

 


Evelyn Van Asselt, Adviseur Rendement en Innovatie van Leren bij NS

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
De performance centraal: hoe L&D direct bijdraagt aan productiedoelstellingen | Anouk van Hees en Floor Dijkstra >>

 

De performance centraal: hoe L&D direct bijdraagt aan productiedoelstellingen

Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. Medewerkers van FrieslandCampina zetten zich in om de circa 10 miljard kilo melk van de leden-melkveehouders efficiënt te kunnen verwerken en verwaarden.

 

Hierbij is leren en ontwikkelen van essentieel belang om dagelijks de productiedoelstellingen te kunnen behalen en met elkaar een goede performance neer te zetten. In deze sessie wordt uitgelegd hoe het L&D team van FrieslandCampina hier een bijdrage aan levert.

 


Floor Dijkstra, Manager L&D en Anouk van Hees, L&D specialist bij FrieslandCampina

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
‘70’ en ’20’ oplossingen bij Maastricht UMC+ | Gerjan Willems en René Hounjet >>

 

‘70’ en ’20’ oplossingen bij Maastricht UMC+

Voor de MUMC+ Academie is 70:20:10 een speerpunt om leren niet te beperken tot uitsluitend formele oplossingen (training, coaching, e-learning e.d.). Bewust kiest de MUMC+ Academie ervoor om het bestaande formele leersysteem aan te vullen met een informele werk- en leerwereld met ‘70’ en ’20’ oplossingen.

 

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan in meerdere instellingen in de gezondheidszorg. Wat steeds naar voren komt is dat een gedegen implementatie van de principes van 70-20-10 gecombineerd moet worden met een evenzo gedegen werkplekgericht formatief assessmentprogamma. Het blijkt dat mensen zich niet altijd bewust zijn van een eventuele gap in hun performance. Daar waar 70-20-10 feilloos de gaps blootlegt op systeemniveau (system errors) koppelen wij dit aan een gap analyse op persoonlijk niveau (cognitive error).

 

Beide geconstateerde errors ‘geven’ wij terug aan de geassesste medewerker. Inmiddels hebben wij 70-20-10 gekoppeld aan ons werkplekgericht curriculum én ons eigen ontwikkelteam. Immers: practice what you preach! Onze eigen teamperformance verbetert: de medewerkertevredenheid en klanttevredenheid neemt toe. En onze kennis groeit explosief.

 


Gerjan Willems, Ontwikkelaar Werkplekleren en René Hounjet Opleidingscoördinator Cluster Acuut, Maastricht UMC+ Academie

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.

 

Partnersessies volgen binnenkort

 

Ben je op zoek naar sessietijden?

Het programma wordt nog steeds aangevuld en is zó uitgebreid, dat nog niet alle sessietijden bekend zijn. Een paar weken voor Next Learning stel je jouw eigen programma samen (inclusief tijden en sessiezalen) via de speciale app of het digitale programmaboekje. Wij houden je vrijblijvend op de hoogte!

 

Bekijk alle andere thema’s van Next Learning 2017: