Congresverslag Next Learning 2014

Congresverslag Next Learning 2014

Op 16 april stonden de Brabanthallen in Den Bosch in het teken van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van leren tijdens Next Learning: Empower de lerende!

vakblad opleiding en ontwikkelingTijdens dit event, georganiseerd door NRTO en SBO, kunnen learning professionals hun hart ophalen aan een programma boordevol keynote sprekers, expertsessies, leverancierssessies, praktijkcases en stands. Na ontvangst met een overheerlijke Bossche bol worden we welkom geheten door dagvoorzitter Gert-Jan Jansen. Voordat we op pad gaan, geeft hij ons de hashtag van de dag: #nle14 en presenteert hij ‘de Leersafari’.

Op safari in de jungle van next learning
Een aantal deelnemers beleeft het event op een alternatieve manier. Ze doen mee met de Leersafari. In de Leersafari bepalen deelnemers hun eigen route via een scala aan opdrachten. De Leersafari is gestoeld op de leerprincipes van Do-It-Yourself leren. Hoor je een nieuwe term of nieuw concept; vraag na, zoek op, verhelder en interpreteer. Heeft een sessie geen waarde meer voor je? Loop dan vooral weg. Balen dat je als reguliere deelnemer een keuze moet maken? Dat valt wel mee, er wordt volop getwitterd met allerlei highlights.

A part of the system of work
Natuurlijk kunnen op het event de grote sprekers niet ontbreken. De aftrap is van thought leader in performance improvement dr. Charles Jennings (founder 70:20:10 Forum). In het 70:20:10 raamwerk wordt het belang van informeel leren tot uitdrukking gebracht. Van Jennings leren we dat er een grote uitdaging ligt op L&D-vlak. Organisaties moeten sneller en wendbaarder zijn om te overleven. Dit vraagt een andere ziens-wijze op leren: Learning needs to be a part of the system of work, not apart from it. We kunnen mensen blootstellen aan leerervaringen, hen faciliteren en stimuleren. But it not just happens: de rol van de manager is hierbij essentieel. 70:20:10 is een raamwerk om leren te versterken tot continue prestatieverbetering in organisaties.

Curate what’s already there
Na de inspirerende woorden van Charles Jennings is de beurt aan innovator in learning technology dr. Ben Betts (CEO van HT2 LTD). Zijn belangrijkste boodschap is: ‘Stop trying to make the perfect piece of content, instead start facilitating connections and curate what’s already there.’ Betts bepleit dat je meer waarde kunt toevoegen (curatie) door het bijeenbrengen, filteren, in perspectief en context plaatsen van losstaande objecten. Van learning professionals vraagt dit dat zij zich bezighouden met het identificeren van de katalysator voor leren en het versterken van een basis voor verbindingen.

De snelste weg naar succes…
De derde op rij is dr. Ben Tiggelaar, managementauteur en trainer, met een heuse power class. Meerdere malen verrast hij zijn publiek met een energizer en hij heeft binnen no time de energie weer op peil. Tiggelaar vat de dag samen in het woord ‘verandering’. Hij koppelt dit vervolgens aan de Theory of Planned Behavior van Icek Ajzen en vertelt zichtbaar enthousiast over deze grootheid in de psychologie. Als je iets wilt veranderen, zul je allereerst het gewenste gedrag duidelijk moeten definiëren of liever nog voordoen. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen nooit nadenken over deze essentiële stap. Gewenste uitkomsten en gewenst gedrag formuleren, zijn de eerste twee belangrijke schakels in effectieve verandering. Vervolgens kies je bijpassende technieken die hieraan kunnen bijdragen via bewust of onbewust leren. Drie effectieve technieken:

  • Zorg voor zogenaamde ‘blue zones’, een omgeving/context die het gewenste gedrag automatisch stimuleert.
  • Houd je gedrag en resultaten bij (self-monitoring) en maak progressie zichtbaar, dit motiveert.
  • Betrek dagelijks collega’s bij je gedragsvoornemens en resultaten (sociale hulp).

Tiggelaars uitsmijter luidt: ‘De snelste weg naar succes loopt via de “omweg” van het leren.’ Houd niet krampachtig vast aan je oorspronkelijke plan, maar durf, experimenteer, evalueer en stuur bij.

Het moge duidelijk zijn, als learning professionals bevinden we ons in een sleutelpositie als het gaat om het empoweren van de lerende.


Geschreven door: Tamara Hoogerwaard MSc en Jolien Wessels MSc zijn opleidingskundig adviseur bij Savant Learning Partners.
Dit artikel is verschenen in het Vakblad Opleiding en Ontwikkeling, nr. 3 2014

Houd me op de hoogte van Next Learning 2015

Comments are closed.

nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020