Een nieuw recept voor learner engagement

Een nieuw recept voor learner engagement

Hoe aantrekkelijk het opleidingsaanbod, de geavanceerde technologie en de opleidingsstrategie van een bedrijf ook zijn, toch worstelen veel CLO’s nog steeds met het allerbelangrijkste aspect: de learner engagement.

Learner EngagementDe huidige economie is zo dynamisch, dat verandering onze enige zekerheid is. L&D en HR moeten hierop inspelen. Werknemers moeten flexibel en multi-inzetbaar zijn en moeten hun vaardigheden in de loop van hun carrière voortdurend uitbreiden en bijschaven (Molloy en Noe, 2010).

Bedrijven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun werknemers door relevante ‘levenslange’ L&D-ondersteuning aan te bieden. Uit onderzoek blijkt dat zowel de werknemers als de bedrijven hier baat bij hebben (Aguinis en Kraiger, 2009). De effectiviteit van deze bedrijfsopleidingsprogramma’s is direct verbonden met het concept van motivatie en learner engagement (Noe, Tews en Dachner, 2010).

En dat is precies het probleem voor veel organisaties: learner engagement is onvoldoende, wat een negatieve invloed heeft op de competentieontwikkeling en de motivatie van individuen, en ook op de prestaties van de organisatie. In dit artikel bieden we een nieuw recept voor learner engagement om toe te passen in de leeromgeving van jouw bedrijf.

Waarom is learner engagement belangrijk?

Ons eigen recente onderzoek en artikelen over het Learning Performance Model en het Annual Learning Report hebben onze overtuiging versterkt dat het belangrijk is voor bedrijven om de toegevoegde waarde van investeringen in L&D te demonstreren en verbeteren als concurrentievoordeel.

Next Learning HRD ArenaLearner engagement kan worden gezien als de “tijd en energie die studenten besteden aan doelgerichte educatieve activiteiten” (Kuh, 2001). Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van learner engagement op diverse fronten bijdraagt aan betere individuele prestaties. Learners die zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces, presteren beter en hebben meer zelfvertrouwen bij hun werk (Xanthopoulou, Bakker en Ilies, 2012) en ze willen hun nieuwe vaardigheden graag toepassen in hun functie. Ook is bekend dat betrokken learners betrokken werknemers zijn, die actief op zoek zijn naar mogelijkheden voor verbetering, en die zich beter staande houden in moeilijke situaties.

Organisaties met een grote learner engagement geven aan dat betrokken learners meer moeite doen om hun vaardigheden op de werkvloer toe te passen, waardoor zowel de learners zelf als de organisatie beter presteren. Hieruit blijkt dat een nieuw recept voor learner engagement dringend gewenst is: wat zijn de basisingrediënten en welke invloed kan L&D uitoefenen?

Hoe zorg je voor learner engagement – vier basisingrediënten

Gedurende de afgelopen twaalf maanden hebben we klanten van CrossKnowledge en corporate L&D leiders benaderd. We vroegen hen welke uitdagingen zij tegenkwamen op het gebied van learner engagement. Daarnaast hebben we deskresearch gedaan en onze ontluikende ideeen over ‘recepten’ voor learner engagement gedeeld bij conferenties en bijeenkomsten. Zo verzamelden we feedback en input op onze gezichtspunten en concepten.

Dit alles heeft geleid tot een recept voor learner engagement met vier clusters dat je kunt gebruiken om learner engagement in jouw organisatie te verbeteren. De vier clusters voor learner engagement zijn:

 • learner engagement - strategie en cultuurStrategie en cultuur van de organisatie
  Zorg ervoor dat leren een organisch deel is van de strategie en cultuur van de organisatie. Je kunt learners een actieve rol geven in hun eigen leerproces. Ze kunnen worden gestimuleerd om deze belangrijke inspanning te leveren en zo hun leerproces te verbeteren (Paas, Renkl en Sweller, 2003; Corbalan, Kester en Van Merriënboer, 2011).

 

 • learner engagement - opleidingsaanbodOpleidingsaanbod
  Bied opleidingen op een aantrekkelijke manier aan, zodanig dat de learner er actief bij betrokken wordt. Je kunt de trainingen 24/7 beschikbaar maken, en belangrijker nog, ze just-in-time en just-enough aanbieden. Op die manier worden de opleidingen het best verankerd op de werkplek, zoals ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (Kuh, Kinzie, Schuh en Whitt, 2010).

 

 • learner engagement - marketing en communicatieMarketing & communicatie
  Communiceer het bestaande trainingsaanbod op professionele wijze, stimuleer deelname en versterk de communicatie over nieuwe leerinitiatieven. Je kunt bijvoorbeeld succesverhalen en ervaringen van learners delen. Alumni kunnen de marketing en communicatie ondersteunen, bij voorkeur via een multichannel-aanpak (e-mail, SMS, Twitter, Yammer, trainings-apps, community’s etc.).

 

 • learner engagement - LenD HRL&D- en HR-organisatie
  Verhoog de L&D-kansen voor een grotere learner engagement en stroomlijn de L&D-processen en -governance. Zorg ervoor dat de L&D-organisatie is aangepast aan het ‘moderne leren’ voor wat betreft nieuwe rollen en competenties. Frontrunners zoals Sahana Chattopadhyay, 2014 hebben reeds een heldere nieuwe visie ontwikkeld op de die toekomstige  L&D rollen and competencies.

 

Als je aan de slag wilt met betere learner engagement, is het belangrijk om te weten welke vragen je per cluster moet stellen. Je kunt onze tool voor learner engagement hier downloaden.

Bakaanwijzingen voor learner engagement in jouw organisatie

CLO’s die learner engagement willen verbeteren, raden we aan om ons recept en de ingrediënten aandachtig te bestuderen en de volgende acties in gang te zetten:

 1. Analyseer de huidige status van learner engagement en definieer het doel.
 2. Vergelijk de ingrediënten van learner engagement met de huidige strategie, opleidingsplan en organisatie.
 3. Bepaal de grootste obstakels en definieer acties voor de achterstanden en de context van jouw organisatie. Neem niet te veel hooi op de vork, begin met kleine stappen.
 4. Stel een concept-actieplan op en valideer dit met business-, HR- en L&D-stakeholders.
 5. Bepaal op basis van de feedback acties voor de korte en middellange termijn.
 6. Implementeer de acties met volledige ondersteuning van de belangrijkste stakeholders.
 7. Communiceer de acties op alle niveaus aan de learners. Deze acties zijn immers gericht op het vergroten van het learner engagement.

Learner engagement is een probleem voor veel L&D-afdelingen

Wie hier geen aandacht aan besteedt, loopt het risico dat werknemers zich weinig bij het leerproces betrokken voelen en dat de impact van opleiding op de prestaties suboptimaal is. Uit eigen ervaring en onderzoek hebben we vier clusters aangewezen waarmee learner engagement in jouw organisatie kan worden vergroot.

global versus localCLO’s kunnen daarnaast efficiëntie, hogere kwaliteit en consistentie in hun L&D bereiken door gebruik te maken van de matrix centraal-decentraal uit ons eerdere artikel. De beschreven clusters vormen de ingrediënten van ons nieuwe recept voor een grotere learner engagement. In combinatie met bovengenoemde stappen heb je nu een krachtig recept om in jouw organisatie een voedzame learner engagement te bakken.

Dit artikel is geschreven door Jan Rijken (directeur van het CLI) en Anja Emonds (Business Learning Consultant).


Webinar: What can YOU do about your learner’s engagement?

Jan en Anja verzorgen op 21 april dit Engelstalige webinar: Despite an attractive learning offer, state-of-art learning technology, and a corporate learning strategy, many organizations are struggling with what counts: learner engagement!

This webinar offers a new learner engagement recipe to boost learner engagement in your corporate learning environment with practical ingredients to apply.

 •  Why and how to engage your learners?
 • A new recipe for learner engagement: organizational culture; learning offer; marketing & communication: HR-L&D organization
 • How to implement in your organization

Meer informatie en registreren

Related Posts

Leave a reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020