Wie heeft de controle over het leerproces?

Wie heeft de controle over het leerproces?

Door: Sjoerd de Vries, Philips Healthcare

Ik werk bij de afdeling “Clinical Informatics Learning Services”. Dit is een onderdeel van Philips Healthcare dat zich bezig houdt met leeroplossingen voor mensen die klinische applicaties implementeren, onderhouden en gebruiken. Training binnen de healthcare-wereld is in feite van levensbelang, want dergelijke applicaties moeten niet alleen goed en foutloos werken, ze moeten ook correct worden geimplementeerd, gebruikt en onderhouden worden. Daarnaast gelden er formele eisen met betrekking tot kwalificatie van medewerkers.

Kennisoverdracht

Om medewerkers correct met systemen te leren omgaan, is voortdurend kennisoverdracht nodig. In tegenstelling tot vroeger moet kennisoverdracht sneller plaats vinden, op een wereldwijd speelveld. Er is steeds minder tijd om eerst docenten op te leiden, die vervolgens educatieve leerprogramma’s opzetten en klassikaal onderwijs geven en kennis zo verspreiden in de organisatie.

In zo’n klassikaal leerprogramma etaleert de docent als expert zijn kennis en laat de student zien wat hij/zij moet doen. In een programma dat didactisch goed in elkaar zit gaat de student daarna vooral aan de slag door te oefenen. De rol van de docent is eerst geleidend en daarna begeleidend. In deze twee fases vind doorgaans de training plaats en wordt soms afgesloten met een toets.

Leren in de praktijk

Kijk je naar de praktijk, dan vindt het echte leren pas ná zo’n training plaats op moment dat de werknemer de taak moet uitvoeren (als oefening of in de praktijk). Organisaties als Philips omarmen de 10-20-70 regel (leuk filmpje met uitleg over deze regel) waarbij het meeste (70%) wordt geleerd in zo’n informelere en zelflerende fase, 20% door anderen te vragen en 10% uit formele training! Dit betekent dat de leeroplossing, om veel effect te hebben, zich moet toespitsen op het leren op de werkplek, waarin minder wordt onderwezen en meer wordt geoefend en er bovendien ondersteuning is voor informeel leren. Een lastige taak voor organisaties waarbij het leren moet worden aangetoond in het aantal gevolgde online en klassikale trainingen. Maar niet onmogelijk, want bij Philips is dit ook embed in bijvoorbeeld de jaarlijkse beoordeling (performance management).

Naast aandacht in de werknemersbeoordeling, moet ons model van onderwijs zelf ook veranderen, waarbij ook de “informele fase” “formeel” wordt ondersteund in de trainingsaanpak. Dat wil zeggen dat deze fase een expliciet onderdeel is van het leerprogramma en niet iets wat vanzelf wel komt vanuit de organisatie. Eén van de modellen die je hiervoor kunt gebruiken is dat van een procesgerichte aanpak, waarbij de controle over het leerproces van docent overgaat naar de student en deze zelf verantwoordelijkheid krijgt en neemt over zijn eigen leerproces.

Procesgericht trainen

In onderstaande afbeelding is dit model vereenvoudigd getekend. De eerste twee fasen zouden we training kunnen noemen, waarbij ik in het midden zou laten of dit klassikaal is, of een oplossing die met e-learning technologie wordt ondersteund.  De laatste fase in dit model noem ik performance support om aan te geven dat de medewerker hier zijn taak correct en effectief moet kunnen uitvoeren (performance in de zin van functioneren). De leeroplossing moet dit proces zowel inhoudelijk als didactisch ondersteunen (support) met gebruik van de juiste technologie.

Performance Support
Bron afbeelding: SMS implementation engineers

Binnen dit speelveld is het voor ons de uitdaging om passende leeroplossingen te vinden waarbij (e-learning) technologie de didactiek ondersteunt.

Geleide Fase

In de Geleide Fase kun je een deel van de klassikale trainingen vervangen door wat ik ComputerBased Training (CBT) noem. Een leerprogramma dat gestructureerd leerinhoud aanbiedt (bijv. Een menu met onderwerpen), tekst bevat ondersteund met afbeeldingen, video en bij voorkeur ook geluid. Omdat onze instructies over installaties, configuraties en applicaties gaan, ligt het voor de hand om deze handelingen op te nemen met screenrecording software en deze aan te bieden als demonstraties (bijvoorbeeld screencasts). Goede tools om dit te maken zijn Camtasia Studio, Articulate Replay, Screenr of de recente mogelijkheid binnen youtube om een screencast te maken.

Hoewel screenrecordings perfect zijn als naslag, moet het belang van de docent in deze fase niet worden onderschat. Een manier om in onze organisatie afstanden te overbruggen is het houden van trainingen die wel geleid worden door een docent, maar online plaatsvinden (de zogename virtual Instructor Led Training, vILT of webinars). Het voordeel van dit soort trainingen is dat je ze makkelijker kunt opnemen en na afloop kunt verspreiden. Er is een groot aanbod aan tools die dit ondersteunen en ik heb zelf niet een specifieke voorkeur voor een bepaalde tool, hoewel er wel verschil is in functionaliteit.

Begeleide Fase

In de begeleide fase ligt de nadruk op oefenen. In tools als Articulate storyline kun je interactiviteit inbouwen, maar voor het geven van software trainingen hebben we behoefte aan interactieve simulaties die snel te maken zijn én waarin de student kan oefenen. Articulate Storyline biedt hierin een leuke recording tool, maar kost best veel tijd om te maken. Tools die beter gespecialiseerd zijn op het maken van interactieve simulaties zijn met name Oracle’s User Productivity Kit , Datango en uPerform. Met laatstegenoemde tool zijn we nu aan het expirimenteren.

In deze fase maken wij ook gebruik van VMWare vSphere om een virtuele server omgeving aan te kunnen bieden voor elke student waarin hij/zij zelf software kan installeren op virtuele ziekenhuissystemen. Of waarin de software al op is geinstalleerd om hiermee te leren werken. Dit werkt in de praktijk erg goed en we verwachten in de toekomst dit ook buiten de klas aan te kunnen bieden in combinatie met digitale en interactieve werkinstructies die we bijvoorbeeld met uPerform maken.

Performance Support

In de Performance support fase willen we dezelfde simulaties kunnen aanbieden als tutorials en werkinstructies (in de afbeelding business procedure documents of BPD genoemd) in een kennisportaal en niet in een LMS. Het materiaal moet goed doorzoekbaar zijn en moet uit verschillende bronnen kunnen bestaan.

Het buiten het LMS aanbieden van leermateriaal biedt meer mogelijkheden voor informeel leren en het koppelen van de informatie als online help aan een applicatie. Als de Help vanuit de applicatie context specifiek kan worden aangestuurd spreek je over een Electronisch Performance Support Systeem (EPSS).

De drie eerder genoemde tools bewegen zich op allemaal op dit vlak. Daarbij zie je steeds meer ondersteuning voor “Crowd recording”. Dit is een ontwikkeling waarmee je kunt zorgen dat inhoudsdeskundigen (die lang niet altijd trainers zijn) zelf simulaties kunnen maken van handelingen in de applicaties en deze kunnen toelichten, waarbij didactisch deskundigen (de rol van docent) het materiaal didactisch verrijken.

Ik vind het wenselijk dat ook in deze fase er een verschuiving plaats vind van de verantwoordelijkheid voor het leren naar de medewerker. Deze moet geleerd worden om tips en tricks te delen via interne social media of kennisportalen. Vanuit onze taak als opleiders kunnen we de studenten in de eerste fasen hierin al begeleiden en handvatten geven (zoals een trainingsportaal en discussiefora), maar ook het management moet opgeleid worden om de deze manier van leren te fasciliteren in de organisatie.

ELE13 en ELE14

Het deed me goed dat op het Elearning Event 2013 veel aandacht was voor performance support bij een aantal leveranciersessies en ook in de key-note van Stefaan van Hooydonk (Philips Lightning). Stefaan gaf in zijn keynote al aan dat het hem niet uit maakt “hoe mensen leren” , “als ze maar leren”.

Ik zie uit naar ELE14 en ben erg benieuwd welke leveranciers middelen bieden om leren in grote organisaties, waarin kennis snel verandert, te ondersteunen. Ik zie uit naar de presentaties op ELE14!

Bekijk het programma

Leave a reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020