Fluid & Powerful Learning & Working

Agile & 24/7
Leren op de werkplek | 70:20:10
Performance support ontwikkelen en organiseren
Krachtig aansluiten op het brein


The engaged employee: about motivation, trust and reward

As organisations strive to become socially dynamic, they often start with technology.
But the challenge of engagement is complex.
Organisations need to rethink the way they strive for engagement.
In this keynote Julian will explore three dimensions:

Bekijk de hele sessie
 • The motivation to engage
 • The landscape of trust
 • The nature of reward and recognition

He will also look ahead to the future organisation: adapted, socially dynamic, agile through design, and understanding how community will sit at the heart of it.

  • What makes a coherent community?
  • The motivation and responsibilities of engagement
  • The landscape of trust
  • Mechanisms of formal and social reward
  • A model of the future organization: socially dynamic

Door: Julian Stodd, Author on the Social Age (UK)

Hoe vergroot je eigenaarschap in jouw organisatie?

Menig HR-professional hoor je soms denken: “Hoe komt het nou dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen ontwikkeling? We bieden ze vanuit de organisatie toch van alles aan?” Wouter bekijkt dergelijke HR-vraagstukken vanuit een geheel ander perspectief. Dat geeft frisse inzichten.

Wist je dat uit onderzoek blijkt, dat wanneer we een controlefunctie inbouwen aan het einde van een proces, onze alertheid in dat proces direct omlaag gaat? Of dat zodra jij ergens hard aan gaat trekken, de ander er al snel juist minder verantwoordelijkheid voor neemt? Dat komt door de automatische reactie van mensen: door te leunen op dit soort steunstructuren wordt er iets in onszelf gedeactiveerd.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de focus verschuift van het bieden en doen uitvoeren van steunstructuren naar wat veel belangrijker is: het oplossen van het werkelijke vraagstuk?

Bekijk de hele sessie
   • Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap?
   • Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten?
   • Wat betekent dat voor de verantwoording?
   • Hoe wordt de medewerker of klant werkelijk de start van de oplossing?;

Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling? In de praktijk is dat nog niet zo gemakkelijk. In het boek Anders Vasthouden beschrijft Wouter Hart negen sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Organisaties als Agora of de JP van den Bentstichting geven daar in hun praktijk al zeer succesvol vorm aan. Tijdens deze lezing zal Wouter vanuit zijn boeken een aantal handvatten geven om morgen in jouw praktijk mee aan te slag te gaan.

 

Door: Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’  en ‘Anders Vasthouden’ 

Expertsessie: 5 Moments of Need praktisch toepassen in werkplekleren – een stappenplan

Bob Mosher en Conrad Gottfredson introduceerden het ‘5 Moments of Need- model’ om leren in te kunnen bedden in de werkplek. Zij stellen dat er een betere transitie van kennis naar de werkpraktijk plaatsvindt als je die kennis aanbiedt op het juiste moment, in de juiste context en ‘just enough’.

Bekijk de hele sessie

5 Moments of Need:

   • Bij nieuwe kennis en vaardigheden (Formele instructie)
   • Bij behoefte aan specialisatie (Formele instructie)
   • Als je het in de praktijk niet meer weet (Performance Support)
   • Als er iets mis gaat (Performance Support)
   • Als er iets verandert (Performance Support)

KLM paste deze 5 moments of need toe in haar learning design voor het nieuwe KLM-aanbod ‘World Business Class’, voor het nieuwe KLM concept “Anytime for you” in de World Businessclass. Het bioritme en de persoonlijke wensen van de klant staan in dit concept centraal en vragen een nieuwe manier van werken en service van het cabinepersoneel. Het concept werd als eerste uitgetest op de route Amsterdam- Johannesburg en is inmiddels wegens groot succes uitgebreid met 2 nieuwe bestemmingen.

Het ultra-korte leertraject (3-4) weken bestaat uit 3 onderdelen:

   • 3-4 weken voor de vlucht zelfstudie en meer
   • 4-5 dagen voor de vlucht een workshop van een dag (werken met de app)
   • iPad – Performance Support aan boord, gedurende de vlucht

Tijdens deze sessie:

   • De 5 moments bepalen
   • Kennis behoefte in kaart brengen
   • Ontwerp van de 5 moments
   • Technisch ontwerp
   • Effectiviteit en rendement van de aanpak

Door: Wilma Baltes, Learning Consultant KLM & Marcel de Leeuwe, onafhankelijk leeradviseur 

 

Innovatieve werkplek-aanpak bij FrieslandCampina (… én flinke kostenbesparing!)

Je kent het wel, 702010, Performance Support… Allemaal termen die we als L&D/HR veelvuldig gebruiken. Maar hoe ziet Performance Support en het toepassen van de 702010 in de praktijk er nu uit? Binnen FrieslandCampina heeft de L&D afdeling doormiddel verschillende methodes zelf een app ontwikkeld waarmee momenteel al 180.000 euro mee bespaard is. Ben je nieuwsgierig? Ik leg je graag uit hoe we dit hebben gedaan met alleen een investering van 1000 euro en tijd.

Bekijk de hele sessie

Wat ik ga bespreken met jullie:

 • Situatie ervoor
 • Situatie nu
 • Welke methoden ik gebruikt heb (Lean, Design Thinking, UX Design, Change management, etc)
 • Het uiteindelijke leerdesign + toekomst

Door: Joost Smilde, (E-)Learning Developer | Employability Center, FrieslandCampina Nederland

 

Businessaanpak voor opleiding operationele medewerkers in 24/7-organisatie

Prorail wilde haar vakopleidingen uniform maken, effectiever en meer in lijn met de praktijk. Ze moest werken in een hele specifieke context: 13 verschillende posten, 24/7-organisatie waar je niet een shift op hetzelfde moment vrijmaken, veel vakspecifieke kennis in de praktijk aanwezig, nog niet veel vastgelegd. Inmiddels is de business een onlosmakelijk onderdeel van het leren, zijn de taken en verantwoordelijkheden opnieuw vastgelegd en worden kwaliteiten van verschillende mensen beter benut (denk o.a. aan proces en inhoud).

Bekijk de hele sessie

Welke onderdelen hebben we aangepakt om meer uniform te werken en het leren te professionaliseren?

 1. Eigen invulling van de basisopleiding (nieuwkomers) en de postopleiding (opleiden op de werkplek)
 2. Wettelijk verplichte herinstructie
 3. Management van Verandering: de vele nieuwe wettelijke verplichtingen op één lijn gebracht
 4. Onderhoud Vakmanschap:
  1. Robuuste bezetting van personeel zodat er voldoende capaciteit is om treindienstleider
  2. vrij te roosteren om te kunnen leren
  3. Materiaal gemaakt om continu te leren bv Powerapp (continu toetsen van kennis)
  4. Seniors opgeleid om de simulatorset te bedienen en met eigen medewerkers te oefen op de simulator

Wil jij meer weten over de nieuwe aanpak van ProRail en hoe ze de verandering hebben weten te realiseren? Kom dan naar hun Learning Table!

 

Door:  Jacqueline Ridder (programmamanager) en Nicole Rasenberg (manager), Prorail Verkeersleiding Vakopleidingen

 

Beter presteren dankzij micro-leren

Wat is performance support en hoe kun je dit als organisatie inzetten, zodat je er het meeste uithaalt? Een van de toepassingen voor performance support die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, is microleren. Kort en krachtige mini cursussen die je meteen de essentie van een onderwerp uitleggen op het moment dat jij het nodig hebt. Dit is een perfecte manier om in te spelen op het 70:20:10 principe, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het overgrote deel van je kennis wordt opgedaan in de praktijk.

Bekijk de hele sessie

In deze sessie kom je erachter hoe jouw organisatie de meest optimale vorm van performance support kan toepassen en we laten je zien hoe eenvoudig het is om binnen enkele minuten je eigen essential (microcursus) te maken.

 

Na afloop van deze sessie heb je:

 • inzicht in de verandering van leren naar informeren;
 • gezien welke invloed performance support op leren binnen organisaties heeft;
 • geleerd hoe jouw organisatie de meest optimale vorm van performance support toepast.

Door: Danny van Heesch, ‎Performance Consultant SkillsTown

 

 

Learning Table: Every Employee Creates Contextual Learning at AXA

Processes and tools change fast and people change jobs more frequently than ever before. Time to market for trainings becomes shorter and the number of people to train higher. At AXA in Belgium we make every employee responsible for knowledge transfer (the experienced employees as well as the new recruited) and we value it. This new mind set is carried out by our CEO. First we make the creation of learning elements easy true the use of new software, allowing every employee to build contextual help for all our applications. Second we make learning easy for the learner by offering short digital training objects, in the moment of need/available on the go.

 

Door: Soetkin Tas, Learning Partner AXA Belgium S.A.

Expertsessie: Hoe implementeer je succesvolle werkplekleer-projecten

Werkplekleren vraagt niet alleen technologie maar vooral de juiste methodologie om de 70 succesvol te maken

 

Bob Mosher, Chief Learning Evangelist van Apply Synergies wordt wereldwijd gezien als de autoriteit op het terrein van werkplekleren en performance support en heeft in de afgelopen 10 jaar een groot aantal organisaties in zowel de US als ook in Europa begeleid bij het succesvol implementeren van werkplekleren. Zijn 5 Moments of Need methodologie wordt door veel organisaties gehanteerd als de methodologie om met succes, werkplekleren, ofwel de “70” in het 70-20-10 model daadwerkelijk toe te passen. Bob zal in deze sessie op basis van diverse voorbeelden (zowel uit de US als uit Nederland) laten zien, hoe je met succes op basis van de 5 Moments of Need methodologie, het leren binnen je organisatie innoveert in de richting van werkplekleren. Bob geeft je 5 punten van de checklist die mensen áltijd vergeten, maar bepalend zijn voor het succes van werkplekleren.

Door: Bob Mosher, Chief Learning Evangelist, Apply Synergies

 

Learning Table: Nieuwe werkplekcurricula die aansluiten bij de business van een ziekenhuis

Werkplekleren vraagt niet alleen technologie maar vooral de juiste methodologie om de 70 succesvol te maken

 

In het Maastricht UMC ontwikkelen we trajecten waarbij we grote groepen mensen begeleiden naar een nieuwe omgeving met nieuwe werkprocedures en nieuwe technologie. Dit doen we m.b.v. “tailormade” ontwikkelde werkplekgerichte onderwijscurricula (4C/ID) in combinatie met performance support ontwikkeling (702010). Een voorbeeld daarvan is het begeleiden van de transitie van > 800 mensen naar een nieuw OK-complex afgelopen voorjaar 2017. We starten dit jaar met het trainen en asessen van > 5500 mensen op de werkplek om het Safety Security Environment (SSE) proces te borgen in de workflow.

Bekijk de hele sessie

Tijdens deze sessie gaan we in op:

 • de integratie van onderwijscurricula en businessmodellen
 • de grootse uitdaging: transfer!
 • de kracht van formatief werkplekassessment mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan
 • focus: wat asessen we dan eigenlijk en wat betekent dit? Standaardprocedures? cognitieve modellen? Of beide.

Door: Gerjan Willems, Ontwikkelaar/coördinator Werkplekleren & René Hounjet Opleidingscoördinator, Maastricht UMC+ Academie

Learning Table: Samen leren leren in de praktijk van Randstad

Om collega’s in de commercie beter te ondersteunen, ging de afdeling Business Services (300 medewerkers én managers) aan de slag met een verandertraject. Doel: goed contact hebben met de business, met hen meedenken en met hen meebewegen.

Bekijk de hele sessie

Reactief handelen moest plaatsmaken voor:

 • Samenwerken
 • Proactief handelen richting klanten en collega’s
 • Eigenaarschap nemen voor de administratieve kanten

Het resultaat is er al:

 • 10% Stijging klanttevredenheid afdeling commercie
 • 10% Stijging medewerkerstevredenheid
 • Mensen zijn opener geworden, geven sneller feedback en zeggen ‘nee’ als het moet. Men helpt elkaar op basis van gelijkwaardigheid.

Randstad heeft in een verandertraject van ca. 1,5 jaar ervoor gezorgd dat samen leren in de praktijk ‘a way of working’ is geworden.

 

Interessant om te weten:

 • Hoe leerden managers te zorgen voor impact bij veranderen?
 • Welke geweldige losmaker heeft Randstad gebruikt voor haar medewerkers?
 • Hoe zag de praktische Change Toolbox er uit?
 • Hoe werkt het personeel met Skill Gyms continu aan hun persoonlijke leertraject?

Neem tijdens deze sessie een kijkje in de keuken bij Randstad!

 

Door: Karen Daleboudt, Talent & Leiderschap Specialist Randstad Groep Nederland

Partnersessie: Hoe word en blijf je een lerende organisatie?

Bijna iedere organisatie maakt tegenwoordig gebruik van prachtige online leeromgevingen en Leer Management Systemen. Alles om de medewerkers de juiste kennis tot zich te laten nemen en het beste uit zichzelf te halen. Maar wat veel organisaties ervaren, is dat er na zo’n lancering weinig gebruik wordt gemaakt van de
leeromgeving. Hoe komt dit en wat kun je als organisatie doen om het gebruik wel te stimuleren?

Bekijk de hele sessie

In deze sessie nemen we je mee in het worden en het blijven van een lerende organisatie. Onze implementatie consultant laat je zien hoe je medewerkers kunt informeren en inspireren om te blijven leren.

 

  Na afloop van deze sessie:

 • weet je wat een lerende organisatie is;
 • heb je gezien wat een corporate academie behelst;
 • kun je aan de slag met concrete voorbeelden om je medewerkers te inspireren te blijven leren.

 

Door: Danny van Heesch, ‎Performance Consultant SkillsTown

 

Expertsessie: 3 x innovatieve leerstrategie bij ABN AMRO

Leerstrategie 1 (20 min): Sharp: werelwijd geïntegreerd programma voor compliance training

ABN AMRO is in 2017 gestart met een volledig nieuwe aanpak voor compliance, informatiebeveiliging, business continuity en operational risk learning. Niet langer losse trainingen, maar alle onderwerpen geïntegreerd in één programma én volgens een continu leren aanpak.

Bekijk de hele sessie
Het programma is ontworpen vanuit het perspectief van de medewerker: Zeven momenten staan centraal waarop elke medewerker ‘sharp’ moet zijn op risico’s. Vanuit geïdentificeerde risico’s binnen de bank wordt content ontwikkeld: elke maand introduceren we nieuwe onderwerpen en actualiteiten in Sharp. De onderwerpen worden via herkenbare cases en dilemma’s gepresenteerd. Eind 2017 zitten we op een participatie van ruim 85% van de medewerkers. In deze sessie vertellen we je over onze aanpak en ervaringen: o.a. komen aan bod hoe werkt het programma, hoe ontwikkelen we met een virtual team vanuit diverse disciplines content, hoe ervaren medewerkers de aanpak, en wat zijn onze lessons learned.

Door: Maarten Hoekstra, Senior expert compliance & conduct education & Yvonne Sterken, People Development Consultant,
ABN AMRO

 

Leerstrategie 2 (20 min): Een agile aanpak voor een nieuwe strategie rondom leren en ontwikkelen

Bij ABN AMRO zijn we in 2017 hiermee gestart. Vanuit de gedachte van de Employee Experience, zijn we in 2017 tot een Valuable Learning Journey gekomen. Op basis van deze learning journey is een multidisciplinair team gestart om onze strategie en visie op leren verder vorm te geven. Samen met de business, HR en andere partners in het leerlandschap van de bank. Op deze manier willen we onze gewenste leercultuur creëren, stimuleren en ondersteunen. We zijn er nog niet, maar de weg die we zijn ingeslagen is nieuw, verfrissend, enerverend en nauw verweven met de business behoeften en impact die we als organisatie willen maken. Kom langs in deze sessie om meer te horen over:

 • Hoe krijg je de purpose scherp?
 • Hoe is de Employee Experience in de Learning Journey vormgegeven?
 • Hoe zorg je dat de business goed is aangehaakt?
 • Hoe richt je je organisatie in voor deze nieuwe ‘agile’ aanpak?

Door: Ellen Blomberg, People Development Consultant

 

Leerstrategie 3 (20 min): De ultieme balans tussen klanttevredenheid (NPS) en targets (KPI) met de Virtual Experience: een onvergetelijke ervaring.

Met een VR-bril stappen medewerkers van het hoofdkantoor in de schoenen van een medewerker op een kantoor in het land. Met zijn tweeën ervaren ze wat het is om op het hoofdkantoor beslissingen te nemen die impact hebben op medewerkers van kantoren in de dorpen en steden. Een van beide neemt beslissingen en de ander beleeft (zonder invloed te hebben op dat beleid) in de VR de impact. Halverwege worden de rollen om gedraaid. Tussentijds wisselen ze hun ervaringen met elkaar uit.
In deze sessie hoor je meer het programma en wat deze innovatie aanpak oplevert?

 

Door: Jeannette Gerritsen, Business consultant Leren en Ontwikkelen

Van leren naar presteren: 7 Succesfactoren

Je wilt zoveel mogelijk rendement halen uit een leertraject. Maar gemiddeld wordt slechts 20% uit een leertraject toegepast in het werk. Dit percentage is al decennia lang hetzelfde. Zou jij het als klant accepteren als je maar 20% opbrengst ervaar uit een product of dienst…? In een tijdperk waar veel draait om rendement aantonen, is het onze verantwoordelijkheid als ontwerpers, HRD-ers, trainers en managers om de mate van transfer van leren naar de praktijk te verhogen.
Hoe kun je het rendement van een leertraject verhogen in het werk?
Uit onderzoek blijkt dat 7 factoren doorslaggevend zijn om een leertraject meer impact te geven voor een organisatie.

Bekijk de hele sessie
In deze sessie:

 • hoor je wat de 7 succesfactoren zijn
 • ervaar je meteen hoe jij deze 7 factoren morgen kunt toepassen in jouw werk

Je gaat namelijk voor een leertraject naar keuze een Quick Scan invullen om te bepalen hoe je het rendement van dit leertraject kunt verhogen. Je krijgt concreet advies hoe je meer kunt halen uit de 7 Succesfactoren voor jouw leertraject. Dit kan een traject zijn dat je recent of langer geleden geïmplementeerd hebt of nog wilt gaan opzetten in een organisatie.
Ontdek hoe je meer impact haalt uit leren!

Door Laura van den Ouden, Adviseur L&D en trainer Opleidingskunde

 

 

Leren en werken op de werkvloer met video in het Groene Hart Ziekenhuis

Veel ziekenhuizen denken na over leren op de werkvloer, maar vinden vaak het lastig om dit concreet vorm te geven. In het Groene Hart Ziekenhuis hebben we meerdere leeroplossingen gemaakt vanuit een pragmatische aanpak om de zorgprofessionals te ondersteunen. Vanuit een nieuwe visie op leren zetten we vol in op informeel leren en gebruiken we video bij het leren op de werkvloer. Sinds we Mediasite als videoplatform gebruiken, is het gebruik van video nog sneller gegroeid.

 

Bij het inzetten van video op een afdeling horen we steeds vaker van andere afdelingen: “Dat willen wij ook”. Bij het inzetten van een e-learning hoorden we vaak van andere afdelingen: “Dat willen wij niet”. De manier van leren sluit aan bij de behoefte en verpleegkundigen en artsen zijn hier enthousiast over.

 

Jaco van der Worp is senior adviseur opleidingen en één van de aanjagers op het gebied van leren op de werkvloer. Hij laat een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe het Groene Hart Ziekenhuis video inzet om verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij het leren en werken.

Door: Jaco van der Worp, senior adviseur opleidingen Groene Hart Ziekenhuis

nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021