Learning Design for Business Performance

Nieuwe uitgangspunten voor design – antwoord op de GameChangers
Presteerparadigma vs Leerparadigma
Persoonlijk Leren en Op Maat
Technology om sneller en gemakkelijker te kunnen werken/leren

Philadelphia Leerhuis: succesvolle leeraanpak in zorg

Zelfregie
De nieuwe leeraanpak van Philadelphia sluit aan bij de strategische thema’s van de organisatie: ‘fris vakmanschap’, menselijke technologie, ondernemerschap, Philala (muziek) en verbetering en digitalisering van het elektronisch cliënten-dossier. Zelfregie staat hoog in het vaandel, men gaat uit van de kracht en mogelijkheden van de cliënt (én de professional).
Het leerhuis zet verschillende leerinterventies in waarbij deze ‘zelfregie’ altijd het uitgangspunt is: Face-to-face, online, theater, leren op de werkvloer (performance support), coaching en feedback.

Bekijk de hele sessie

De aanpak
Het centrale Leerhuis is voor het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten bewust klein gehouden (2,6 fte), ze coördineert en faciliteert. Locaties bepalen zelf wat de inhoud van het leren is, in feite zijn er 600 leerhuizen. Locatiemanagers hebben met name een stimulerende rol in het gebruik van leerinterventies. Medewerkers hoeven geen toestemming te vragen om intern aanbod te volgen. Veel trainingen worden door eigen medewerkers en begeleiders verzorgd. Het bijzondere is dat deze leeraanpak niet alleen bestemd is voor medewerkers, maar ook gebruikt kan worden door cliënten (en op termijn zelfs ook voor verwanten en vrijwilligers).

 

 

Door: Paul Westmeijer, Manager en Ellen Hasselerharm, Onderwijskundig Adviseur, Philadelphia Leerhuis

De 4 GameChangers

Het spel verandert, het speelveld verandert. We hebben te maken met een nieuwe ‘Game’. ‘Leren & ontwikkelen’ is een ander spel geworden, met andere spelregels. Leren moet leiden tot wendbare medewerkers, snel aangepast kunnen worden en een hoog rendement hebben. En leren is steeds meer gericht op verbetering van het werk. Leren is daarmee niet meer het domein van HRD alleen, leren is van de hele organisatie geworden. Dat vraagt om een ander design en om een andere kijk op leren en ontwikkelen. Wat is dat design en hoe zet jij als HRD’er de lijnen uit?

Bekijk de hele sessie

Tijdens de sessie van Marcel de Leeuwe krijg je aanknopingspunten waarmee jij daadwerkelijk verandering kunt realiseren. Wat zijn de spelbepalende veranderingen in het game changing speelveld? Wat zijn de oplossingsrichtingen waarmee jij de veranderende wereld van nu kunt bedienen? De HRD-er als kern van de wereld in transitie.

Track met Open Badge
Deze sessie van Marcel de Leeuwe vormt een track: Learning Design for Business Performance. Bij het volgen van de sessie van Marcel de Leeuwe + 2 expertsessies ontvang je een Open Badge. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over deze track met Open Badge.
De vier GameChangers:

  • Fluid & Powerful Learning & Working
  • 24/7 Availibility Learning
  • Smart & Immersive Technology
  • Open & Ownership

Door: Marcel de Leeuwe, leerbeleving.nl

HeidelbergCement – de impact van werkplekleren op L&D, de organisatie en de medewerkers

Ook bij HeidelbergCement Benelux heeft de implementatie van 70:20:10 inmiddels een plek verworven in de L&D Strategie. Er is in de organisatie, vooral vanuit het management, minder vraag naar klassikale training en steeds meer vraag naar online training en oplossingen op de werkplek.

Bekijk de hele sessie

De aanpak is drieledig: top-down, bottom-up en van binnen naar buiten. Top-down door vanuit de Development & Recruitment afdeling meer als een business partner met het management samen te werken. Bottom-up door bij de medewerkers de mindset van “leren doe je in een klasje” te veranderen naar “ik leer overal”. En van binnen naar buiten door als afdeling niet alleen klassikale training en e-learning te organiseren, maar vooral ook diverse initiatieven rondom werkplekleren en leren van elkaar te introduceren. Tijdens haar Learning Table zal Geraldine Voost vertellen over de aanpak bij HeidelbergCement. Wat heeft gewerkt en wat niet?  Wat is de impact van deze manier van werken op het eigen team?

 

Door: Geraldine Voost, Development & Recruitment Manager Benelux

 

Van leerprogramma naar organisatie leren

Met het 10-E model terug naar de waar het echt om gaat, de lerende organisatie.

 

Wil je jouw organisatie echt in de leerstand krijgen? Vraag je je wel eens af waarom jouw aanbod wel of niet werkt? Waarom het ene programma veel meer succes heeft dan het andere? En hoe je vooraf je succes voor een leerprogramma kunt voorspellen?

 

In deze workshop nemen we je mee in het geheim van de 10 E’s. Met dit denkmodel, uit het boek ‘Het geheim van de tien E’s. Action learning in de praktijk’, ontdek je hoe je leerinitiatieven optimaal laat aansluiten bij jouw organisatie. En krijg je antwoord op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat opleidingsinvesteringen ook écht leiden tot performanceverbetering?

Bekijk de hele sessie

In de interactieve workshop werk je aan een concreet actieplan tijdens het doorlopen van de 10E’s. We stellen vragen bij elk facet om leren in jouw organisatie tot een succes te maken. En omdat we ieders visie willen benutten, geef je advies aan mededeelnemers en krijg je tips van je mede collega’s leerexperts. Wil je meer uit de workshop halen en geloof je in proactieve houding? Kom dan met een concrete casus of leervraag. Laten we aan de slag gaan!

 

Commentaar op het boek:

“Dit is een bijzonder boek over leren en ontwikkelen in organisaties. Lezers kunnen zich laven aan inzichten die de afgelopen decennia in dit veld zijn opgebouwd in zowel praktijk als onderzoek. Tegelijkertijd weerspiegelt dit boek de actualiteit en complexiteit  van leren en ontwikkelen in bedrijven en instellingen. Dit boek over de 10 E Aanpak kan met recht beschouwd worden als één van de vruchten die de activiteiten voor en door NSCU leden heeft afgeworpen. Direct vanuit de praktijk en aan de hand van theorie waar relevant. Alleen dan krijgen we méér corporate universities, academies en leerprogramma’s waarbij ‘Alles functioniert und man weiss warum’. (dr. Martijn Rademakers)

 

Door: Teresa Spoelstra-Boons en René Rol, lid en bestuurslid Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU)

 

Een kijkje in de keuken van de Sligro Academy

De Sligro Academy heeft een missie. Een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid voor alle 11.000 medewerkers van Sligro Food Group mogelijk maken. Jij mag bij ons binnenkijken.

 

Je ziet en proeft:

 

Sligro Academy, het online platform (het menu)

Hoe hebben wij succesfactors geembed in onze organisatie? Hoe ziet het online leerplatform er uit en hoe werkt het? Hoe zorgen we dat de Academy voor iedereen overal, ook mobile, toegankelijk is?

Bekijk de hele sessie

Het aanbod (de gerechten)

Hoe ziet ons aanbod er uit? Inhoud en vorm. Hoe zorgen we voor een actueel aanbod? Hoe bepalen we wat we gaan opnemen?

 

Eigen ontwikkeling Sligro online content (ingredienten)

De Sligro Academy ontwikkelt Sligro opleidingen, blended varianten en online learnings. We zoomen hier in op de ontwikkeling van eigen online learnings. Gestuurd vanuit de business ontwikkelen we snel korte learning bites. De focus ligt hierbij op mobiel. We vertellen over onze visie en didactische uitgangspunten. We nemen je mee in het ontwikkelproces.

 

We laten je voorbeelden zien en proeven.

 

Je krijgt echt een kijkje in de Sligro keuken!

Door Linda Romviel, Project manager learning & development, Sligro Academy