Learning Design for Business Performance

Nieuwe uitgangspunten voor design – antwoord op de GameChangers
Presteerparadigma vs Leerparadigma
Persoonlijk Leren en Op Maat
Technology om sneller en gemakkelijker te kunnen werken/leren

Philadelphia Leerhuis: succesvolle leeraanpak in zorg

Zelfregie
De nieuwe leeraanpak van Philadelphia sluit aan bij de strategische thema’s van de organisatie: ‘fris vakmanschap’, menselijke technologie, ondernemerschap, Philala (muziek) en verbetering en digitalisering van het elektronisch cliënten-dossier. Zelfregie staat hoog in het vaandel, men gaat uit van de kracht en mogelijkheden van de cliënt (én de professional).
Het leerhuis zet verschillende leerinterventies in waarbij deze ‘zelfregie’ altijd het uitgangspunt is: Face-to-face, online, theater, leren op de werkvloer (performance support), coaching en feedback.

Bekijk de hele sessie

De aanpak
Het centrale Leerhuis is voor het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten bewust klein gehouden (2,6 fte), ze coördineert en faciliteert. Locaties bepalen zelf wat de inhoud van het leren is, in feite zijn er 600 leerhuizen. Locatiemanagers hebben met name een stimulerende rol in het gebruik van leerinterventies. Medewerkers hoeven geen toestemming te vragen om intern aanbod te volgen. Veel trainingen worden door eigen medewerkers en begeleiders verzorgd. Het bijzondere is dat deze leeraanpak niet alleen bestemd is voor medewerkers, maar ook gebruikt kan worden door cliënten (en op termijn zelfs ook voor verwanten en vrijwilligers).

 

 

Door: Paul Westmeijer, Manager en Ellen Hasselerharm, Onderwijskundig Adviseur, Philadelphia Leerhuis

 

De 4 GameChangers

Het spel verandert, het speelveld verandert. We hebben te maken met een nieuwe ‘Game’. ‘Leren & ontwikkelen’ is een ander spel geworden, met andere spelregels. Leren moet leiden tot wendbare medewerkers, snel aangepast kunnen worden en een hoog rendement hebben. En leren is steeds meer gericht op verbetering van het werk. Leren is daarmee niet meer het domein van HRD alleen, leren is van de hele organisatie geworden. Dat vraagt om een ander design en om een andere kijk op leren en ontwikkelen. Wat is dat design en hoe zet jij als HRD’er de lijnen uit?

Bekijk de hele sessie

Tijdens de sessie van Marcel de Leeuwe krijg je aanknopingspunten waarmee jij daadwerkelijk verandering kunt realiseren. Wat zijn de spelbepalende veranderingen in het game changing speelveld? Wat zijn de oplossingsrichtingen waarmee jij de veranderende wereld van nu kunt bedienen? De HRD-er als kern van de wereld in transitie.

 

Track met Open Badge
Deze sessie van Marcel de Leeuwe vormt een track: Learning Design for Business Performance. Bij het volgen van de sessie van Marcel de Leeuwe + 2 expertsessies ontvang je een Open Badge. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over deze track met Open Badge.
De vier GameChangers:

  • Fluid & Powerful Learning & Working
  • 24/7 Availibility Learning
  • Smart & Immersive Technology
  • Open & Ownership

Door: Marcel de Leeuwe, leerbeleving.nl

 

HeidelbergCement – de impact van werkplekleren op L&D, de organisatie en de medewerkers

Ook bij HeidelbergCement Benelux heeft de implementatie van 70:20:10 inmiddels een plek verworven in de L&D Strategie. Er is in de organisatie, vooral vanuit het management, minder vraag naar klassikale training en steeds meer vraag naar online training en oplossingen op de werkplek.

Bekijk de hele sessie

De aanpak is drieledig: top-down, bottom-up en van binnen naar buiten. Top-down door vanuit de Development & Recruitment afdeling meer als een business partner met het management samen te werken. Bottom-up door bij de medewerkers de mindset van “leren doe je in een klasje” te veranderen naar “ik leer overal”. En van binnen naar buiten door als afdeling niet alleen klassikale training en e-learning te organiseren, maar vooral ook diverse initiatieven rondom werkplekleren en leren van elkaar te introduceren. Tijdens haar Learning Table zal Geraldine Voost vertellen over de aanpak bij HeidelbergCement. Wat heeft gewerkt en wat niet?  Wat is de impact van deze manier van werken op het eigen team?

 

Door: Geraldine Voost, Development & Recruitment Manager Benelux

 

Van leerprogramma naar organisatie leren

Met het 10-E model terug naar de waar het echt om gaat, de lerende organisatie.

 

Wil je jouw organisatie echt in de leerstand krijgen? Vraag je je wel eens af waarom jouw aanbod wel of niet werkt? Waarom het ene programma veel meer succes heeft dan het andere? En hoe je vooraf je succes voor een leerprogramma kunt voorspellen?

 

In deze workshop nemen we je mee in het geheim van de 10 E’s. Met dit denkmodel, uit het boek ‘Het geheim van de tien E’s. Action learning in de praktijk’, ontdek je hoe je leerinitiatieven optimaal laat aansluiten bij jouw organisatie. En krijg je antwoord op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat opleidingsinvesteringen ook écht leiden tot performanceverbetering?

Bekijk de hele sessie

In de interactieve workshop werk je aan een concreet actieplan tijdens het doorlopen van de 10E’s. We stellen vragen bij elk facet om leren in jouw organisatie tot een succes te maken. En omdat we ieders visie willen benutten, geef je advies aan mededeelnemers en krijg je tips van je mede collega’s leerexperts. Wil je meer uit de workshop halen en geloof je in proactieve houding? Kom dan met een concrete casus of leervraag. Laten we aan de slag gaan!

 

Commentaar op het boek:

“Dit is een bijzonder boek over leren en ontwikkelen in organisaties. Lezers kunnen zich laven aan inzichten die de afgelopen decennia in dit veld zijn opgebouwd in zowel praktijk als onderzoek. Tegelijkertijd weerspiegelt dit boek de actualiteit en complexiteit  van leren en ontwikkelen in bedrijven en instellingen. Dit boek over de 10 E Aanpak kan met recht beschouwd worden als één van de vruchten die de activiteiten voor en door NSCU leden heeft afgeworpen. Direct vanuit de praktijk en aan de hand van theorie waar relevant. Alleen dan krijgen we méér corporate universities, academies en leerprogramma’s waarbij ‘Alles functioniert und man weiss warum’. (dr. Martijn Rademakers)

 

Door: Teresa Spoelstra-Boons en René Rol, lid en bestuurslid Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU)

 

Een kijkje in de keuken van de Sligro Academy

De Sligro Academy heeft een missie. Een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid voor alle 11.000 medewerkers van Sligro Food Group mogelijk maken. Jij mag bij ons binnenkijken.

 

Je ziet en proeft:

 

Sligro Academy, het online platform (het menu)

Hoe hebben wij succesfactors geembed in onze organisatie? Hoe ziet het online leerplatform er uit en hoe werkt het? Hoe zorgen we dat de Academy voor iedereen overal, ook mobile, toegankelijk is?

Bekijk de hele sessie

Het aanbod (de gerechten)

Hoe ziet ons aanbod er uit? Inhoud en vorm. Hoe zorgen we voor een actueel aanbod? Hoe bepalen we wat we gaan opnemen?

 

Eigen ontwikkeling Sligro online content (ingredienten)

De Sligro Academy ontwikkelt Sligro opleidingen, blended varianten en online learnings. We zoomen hier in op de ontwikkeling van eigen online learnings. Gestuurd vanuit de business ontwikkelen we snel korte learning bites. De focus ligt hierbij op mobiel. We vertellen over onze visie en didactische uitgangspunten. We nemen je mee in het ontwikkelproces.

 

We laten je voorbeelden zien en proeven.

 

Je krijgt echt een kijkje in de Sligro keuken!

Door Linda Romviel, Project manager learning & development, Sligro Academy

 

Stimuleren van ondernemerschap, creativiteit en vakmanschap bij AH’s categoriemanagers

Albert Heijn heeft haar afdeling Commercie georganiseerd rondom categorieën: brood, melk, bier, wijn, zuivel etc. De processen zijn efficiënt ingericht, het tempo is hoog, ieder wil presteren.

Bekijk de hele sessie

 

Waarom veranderen, zou je denken?
Het besef bij AH groeide dat er in de nabije toekomst andere vaardigheden nodig zijn om concurrerend te kunnen blijven: ondernemerschap, creativiteit en passie voor de klant. Het Learningteam bedacht samen met IJsfontein een manier om de categoriemanagers uit hun huidige patroon te halen. Ze daagde hen uit om de talenten van het hele team te gebruiken(logistiek, inkoop etc.). Daarvoor werd een spelopzet, AlbertHeijn-Stein in het leven geroepen: een gamebased opzet met telkens wisselende uitdagingen en spelvormen.

 

Sigrid Stavenuiter kreeg de directie mee, de categoriemanagers zijn enthousiast en er zijn daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen merkbaar. Een succesvolle aanpak heeft vaak de schijn van ‘gemakkelijk’. Maar dat is uiteraard niet waar, het vooral een hele slimme aanpak. Leer van Sigrid Stavenuiter waar het succes op gebaseerd is.

 

Door: Sigrid Stavenuiter, sr. Manager Learning Albert Heijn

 

Echte klantfocus met Design Thinking voor Learning Professionals

Design thinking is een methode om best mogelijke oplossing te ontwikkelen voor een probleem. Deze methode is ontwikkeld door het Amerikaanse design bedrijf IDEO die veel produkten en diensten heeft ontwikkeld onder meer voor Apple.

Bekijk de hele sessie

 

De officiële definitie van Design Thinking, die van IDEO, is als volgt:
“Design thinking utilizes elements from the designer’s toolkit like empathy and experimentation to arrive at innovative solutions. By using design thinking, you make decisions based on what future customers really want instead of relying only on historical data or making risky bets based on instinct instead of evidence.”

 

Sigrid Stavenuiter kreeg de directie mee, de categoriemanagers zijn enthousiast en er zijn daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen merkbaar. Een succesvolle aanpak heeft vaak de schijn van ‘gemakkelijk’. Maar dat is uiteraard niet waar, het vooral een hele slimme aanpak. Leer van Sigrid Stavenuiter waar het succes op gebaseerd is.

 

De uitkomst van een design thinking methode is een produkt, een dienst of bijvoorbeeld een ander business model. Bij Design Thinking gaat het er vooral om op basis van een human centered process waarde te creëren voor een organisatie. Inmiddels maken heel veel learningprofessionals gebruik van de Design Thinking methodologie. In onze Design Thinking sessie gaat je in een team met 4 andere professionals aan de slag om een oplossing te vinden voor een specifieke leeroplossing zoals bijvoorbeeld onboarding. We zullen hierbij door de volgende stappen lopen: 1. Het selecteren van een bepaalde leeroplossing en het ontwikkelen van een problem statement; 2. Definieer kenmerken van een ‘gebruiker ‘van deze oplossing; 3. Breng een bestaan proces van de leeroplossing in kaart; 4. Idee fase: ontwikkel een visie voor een toekomstige leeroplossing 5. Presentatie van je innovatieve oplossing.

Na afloop van onze sessie ben je bekend met de Design Thinking en kun je deze ook toepassen in je eigen organisatie.

 

Door: Nick van Dam, hoogleraar, adviseur en auteur & Judith Grimbergen, trendwatcher, designer, docent en auteur

 

Expertssessie: Een Social MOOC als katalysator voor professionele kennisdeling en kenniscreatie

Misschien herken je deze situatie: je hebt een platform voor uitwisseling van kennis (bv. Yammer, een CoP, de forumfunctie binnen je LMS), maar….het wordt niet gebruikt. Misschien omdat er zoveel informatie op wordt gezet dat de structuur volledig zoek is? Of omdat het niet lukt om ‘grensoverschrijdend’ te leren, of het nu organisatiegrenzen, geografische grenzen of afdelingsgrenzen zijn.

Bekijk de hele sessie

 

Je bent zeker niet de enige met deze uitdaging! Het is lastig om het juiste platform te vinden waarop het gemakkelijk delen en creëren is. Daarnaast is het ook niet eenvoudig om deelnemers te stimuleren er actief mee te werken. Wat is een aanpak die werkt?

 

Petra Peeters en Marlo Kengen ontdekten in de praktijk dat een Social MOOC (Massive Open Online Course) of een Social SPOC (Small Online Open Course) een zeer effectief middel is om kennis en ideeën uit te wisselen (‘hoe doen jullie dat?’). Een sterke tool om van elkaar te leren.

 

Via een Social MOOC/SPOC kun je:

  • Themagericht kennis en professionals met elkaar in contact brengen
  • Via curatie en creatie relevante bronnen via omgeving
  • Deelnemers van allerlei pluimage met elkaar in gesprek laten gaan
  • Een onderwerp gestructureerd bij de kop pakken
  • Materiaal verzamelen dat ook na de contact fase nog beschikbaar gesteld kan worden

Tijdens deze sessie leer je hoe je het sociaal leren via MOOCs/SPOCs vorm kunt geven. Met behulp van checklists en een SCRUM-achtige aanpak kom je tot ideeën hoe je het leren over afdelings/vestigings/lands/ervarings/vak-grenzen vorm kunt geven.
Breng je eigen vraagstuk mee en ga met ons aan de slag!

Door: Petra Peeters & Marlo Kengen, beiden Senior Advisor L&D, tevens docent bij de HAN

 

De spelregels voor persoonlijke ontwikkeling

Door IJsfontein

 

De spelregels voor persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens is intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht. Maar deze kracht wil je wel de goede kant op sturen. Jan Willem Huisman van IJsfontein laat zien hoe je een rijke leer- en ontwikkel omgeving ontwerpt op basis van spelprincipes. Dit kan digitaal in een app, maar ook in de vorm van een escape room.

 

Door: Jan Willem Huisman, eigenaar van Ijsfontein

nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021