Thema: Leren op de werkplek – 70:20:10

Leren op de werkplek – 70:20:10 is één van de 5 thema’s tijdens Next Learning 2017

Leren op de werkplek 702010 - Thema Next Learning 2017Wat is Leren op de werkplek – 70:20:10?

 • Stimuleren van continu leren
 • Borgen van het geleerde – leereffect
 • Performance meten
 • Informeel leren zichtbaar maken

Bekijk hieronder welke sessies je antwoord geven op jouw leervragen. Of bekijk het algemene tijdschema en de 5 thema’s.

 

Overzicht Next Learning

Handig: Download het complete programma overzicht Inschrijven

 

Expertsessies en Learning Tables:

Van leren naar inpluggen op de werkplek – Plug and Play! | Richard van Tilborg >>

 

Van leren naar inpluggen op de werkplek – Plug and Play!

Technologie maakt het mogelijk om op een totaal andere manier te leren. E-Learning blijft digitalisering van kijken, luisteren, lezen. En heeft als nadeel dat je weg moet van je werkplek. Nieuwe techniek maakt het echter mogelijk om op het juiste moment en in de juiste context te leren. Gewoon op de werkplek in de fabriek, in de operatiezaal of in je auto op weg naar een klant.

 

Deze technologie zal onze visie op leren dramatisch veranderen. Leren zal steeds minder lineair zijn en steeds meer agile. Het nieuwe leren moet het voortaan mogelijk maken om de snelle veranderingen bij te houden. Technologie biedt die kansen. Of beter gezegd: technologie is daarbij onmisbaar.

 

Richard laat zien wat technologie kan opleveren voor leren op de werkplek. Dat gaat nu over augmented reality en virtual reality en hij laat (met bril en HoloLens) je zien en beleven wat het voor leren kan betekenen. Richard geeft je ook een doorkijkje naar de toekomst waarin mens en technologie mogelijk helemaal gaan versmelten. Leren wordt straks ‘Plug and Play’!

 

 


Richard van Tilborg zit in de Raad van Advies Stichting Virtual Reality Nederland (VRNL), is Programmamaker SMART Technology op New Business Radio en actief lid van Machine Learning Netherlands Meetup (word lid).

 

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Leadership ontwikkelen voor de agile, lerende organisatie | Nick van Dam >>

 

Leadership ontwikkelen voor de agile, lerende organisatie

De organisatie die wendbaar en flexibel wil reageren op de snel veranderende wereld moet leiders creëren die continuous learning ‘ademen’. Het is belangrijk om ‘lifelong learner mindsets’ te ontwikkelen. Continu leren op de werkplek is key voor de agile organisatie. En daarom moet het de nieuwe mind-set van de manager worden.

 

Deze nieuwe managers zoeken elke dag naar kansen om te leren, door ervaren, reflecteren, discussie en dialoog. De vraag is uiteraard hoe je dat mogelijk maakt, in de huidige werkomgeving waarin managers van meeting naar meeting rennen en er weinig tijd is.

 

Support op de werkplek (just-in-time) is hier onmisbaar. En ook een leadership development architectuur, met verschillende interventies, zoals assignments, jobrotation, mentoring en coaching. Nick bespreekt samen met jou en de andere deelnemers welke kansen er liggen op het gebied van Leadership Development voor de agile organisatie: how to drive lifelong success.

 


Nick van Dam is Global Chief Learning Officer & Adviseur McKinsey & Company en Hoogleraar Corporate Learning & Development Nyenrode Business Universiteit.

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Leren & presteren in één adem | Rino Schreuder >>

 

Leren & presteren in één adem

Wereldwijd staat performance management onder druk: het kost te veel tijd; het werd doel in zichzelf; het is subjectief en/of demotiverend. Afschaffen leidt echter tot nog slechtere communicatie met medewerkers, en minder engagement.

 

Het is nodig om weloverwogen en geleidelijk de koppeling tussen leren en presteren weer terug te brengen. Door meer naar de toekomst te kijken, dan naar het verleden. En door frequenter feedback van de manager; en deze aan te vullen met feedback van anderen (collega’s, klanten, etc).

 

Wil je de uitgebreide toelichting? Lees het volledige artikel: Performance Management onder druk

 


Rino Schreuder, Uitgever & adviseur Management Development, hoofdredacteur MD – tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling, secretaris EDU-DEX

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
‘Zelfgemaakt’ als de motor van innovatie bij de NS | Evelyn Van Asselt >>

 

‘Zelfgemaakt’ als de motor van innovatie bij de NS

Met het project ‘splitsen en combineren’ is de NS een enorme innovatie gestart. Een nieuwe dienstregeling. Meer treinen per uur. Fluiten is sluiten… Er verandert veel bij NS en dat vraagt veel van de mensen die het in de praktijk moeten maken.

 

Hoe leren ze dat? Onze professionals ‘op de werkvloer’ werken zelf mee aan het inrichten van de nieuwe processen. En daarbij worden ze uitgedaagd om aan te geven wat ze nodig hebben om de belofte aan de klant waar te maken. Effect: zelfgemaakt is lekkerder – het werkt in de praktijk!

 


Evelyn Van Asselt, Adviseur Rendement en Innovatie van Leren bij NS

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
De performance centraal: hoe L&D direct bijdraagt aan productiedoelstellingen | Anouk van Hees en Floor Dijkstra >>

 

De performance centraal: hoe L&D direct bijdraagt aan productiedoelstellingen

Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. Medewerkers van FrieslandCampina zetten zich in om de circa 10 miljard kilo melk van de leden-melkveehouders efficiënt te kunnen verwerken en verwaarden.

 

Hierbij is leren en ontwikkelen van essentieel belang om dagelijks de productiedoelstellingen te kunnen behalen en met elkaar een goede performance neer te zetten. In deze sessie wordt uitgelegd hoe het L&D team van FrieslandCampina hier een bijdrage aan levert.

 


Floor Dijkstra, Manager L&D en Anouk van Hees, L&D specialist bij FrieslandCampina

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
‘70’ en ’20’ oplossingen bij Maastricht UMC+ | Gerjan Willems en René Hounjet >>

 

‘70’ en ’20’ oplossingen bij Maastricht UMC+

Voor de MUMC+ Academie is 70:20:10 een speerpunt om leren niet te beperken tot uitsluitend formele oplossingen (training, coaching, e-learning e.d.). Bewust kiest de MUMC+ Academie ervoor om het bestaande formele leersysteem aan te vullen met een informele werk- en leerwereld met ‘70’ en ’20’ oplossingen.

 

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan in meerdere instellingen in de gezondheidszorg. Wat steeds naar voren komt is dat een gedegen implementatie van de principes van 70-20-10 gecombineerd moet worden met een evenzo gedegen werkplekgericht formatief assessmentprogamma. Het blijkt dat mensen zich niet altijd bewust zijn van een eventuele gap in hun performance. Daar waar 70-20-10 feilloos de gaps blootlegt op systeemniveau (system errors) koppelen wij dit aan een gap analyse op persoonlijk niveau (cognitive error).

 

Beide geconstateerde errors ‘geven’ wij terug aan de geassesste medewerker. Inmiddels hebben wij 70-20-10 gekoppeld aan ons werkplekgericht curriculum én ons eigen ontwikkelteam. Immers: practice what you preach! Onze eigen teamperformance verbetert: de medewerkertevredenheid en klanttevredenheid neemt toe. En onze kennis groeit explosief.

 


Gerjan Willems, Ontwikkelaar Werkplekleren en René Hounjet Opleidingscoördinator Cluster Acuut, Maastricht UMC+ Academie

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Corporate en individueel werken: hoe het (niet) werkt | Brenda Slagter >>

 

Corporate en individueel werken: hoe het (niet) werkt

Wat is een lerende organisatie? En hoe draag jij vanuit HR bij aan het continue, ‘corporate leren’ van je organisatie? Hoe laat je medewerkers met hun individuele leerwensen en –stijlen niet ten onder gaan in het grotere geheel? Hoe vul je de 70 (van 70-20-10) nou eigenlijk in?

 

Tijdens deze Learning Table bieden we je vanuit de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities:

 • een helder beeld over wat er nodig is om een lerende organisatie te worden en te blijven
 • real life casuïstiek van onze leden (overheid, zorg en zakelijk dienstverlening) die je helpen antwoord te geven op deze (en andere) vragen. Wat werkt en wat werkt ook echt niet in de praktijk?

 

 


Brenda Slagter, Directeur NSCU en Consultant Learning & Development Anthos

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Implementatie van het 70:20:10-model binnen AkzoNobel | Jeff Kortenbosch >>

 

Implementatie van het 70:20:10-model binnen AkzoNobel

Sinds 2016 is Jeff Kortenbosch bezig met de implementatie van het 70:20:10-model binnen AkzoNobel. Uitgangspunt zijn de ‘5 Moments of Need’ van Bob Mosher en Conrad Gottfredson. Jeff is van start gegaan met deze nieuwe aanpak toen hij het verzoek kreeg om wederom een formele training te regelen. Dat gaan we anders doen, dacht hij!

 

Het succes van het eerste project werkt als een verbrandingsmotor voor elke nieuwe aanvraag. Hij laat zien dat één persoon het verschil kan maken binnen een wereldwijde organisatie. Tijdens de Online Educa in Berlijn heeft hij in een tweetal sessies, één op uitnodiging van Charles Jennings en één met o.a. Donald Taylor, zijn ervaring en inzichten gedeeld. Dat heeft hem ook een uitnodiging opgeleverd voor de Learning Technologies Summer Summit in Londen. Nu is hij hier.

 


Jeff Kortenbosch, Sr. E-learning Specialist Akzo Nobel. Jeff is L&D professional met 20 jaar ervaring in online en offline training, coaching en multimedia. Hij heeft als doel leren weer relevant te maken!

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Pecha Kucha: Nieuwe (succesvolle!) social-learning-strategie bij de ambulancedienst RAV IJsselland en Oost | Joitske Hulsebosch >>

 

Nieuwe (succesvolle!) social-learning-strategie bij de ambulancedienst RAV IJsselland en Oost

Sturen op technologie heeft een positieve invloed op een organisatie. De ambulancedienst heeft een compleet nieuw sociaal platform gerealiseerd: het Ambuplein. Via dit platform kunnen alle ambulancemedewerkers mobiel inloggen om tijd- en plaatsonafhankelijk kennis te delen en samen te werken. Het sociaal platform werkt, versterkt de verbinding tussen de medewerkers en maakt besluitvorming transparanter.

 

Het traject van uitdenken, technische implementatie en cultuurverandering nam ruim 2 jaar in beslag. De succesfactor? De aanpak met 17 pioniers: ambulancemedewerkers met een passie om te zorgen dat mensen goed samenwerken want het helpen van de patiënten staat bij iedereen voorop.

 


Joitske Hulsebosch, Expert Social Learning | ennuonline.nl

Pecha Kucha: Performance Support – maar hoe dan? | Wim van de Brug >>

 

Performance Support – maar hoe dan? De praktijk bij de invoering van een EPD en ondersteuning van de primaire processen

Door veranderende omstandigheden op de werkplek, bijvoorbeeld door technologische vernieuwing of organisatorische verandering, zijn we genoodzaakt om onze manier van werken aan te passen aan deze omstandigheden. Dus moeten we continu blijven leren om te kunnen blijven presteren.

 

Inmiddels heeft performance support een plek weten te veroveren in de discussies rondom het nieuwe leren. Maar hoe staat het eigenlijk met de invoering in de praktijk, de implementatie op de werkplek? Juist hier komt de waarde van performance support tot uiting. Maar hoe dan? Waarvoor en hoe kunnen we performance support inzetten en wat levert het ons uiteindelijk op?

 


Wim van de Brug | Performance Support & Innovation Architect

 

Partnersessies:

Werkplekleren in de praktijk | Frank Klabbers >>

 

Werkplekleren in de praktijk

Kunnen we werkplekleren inzichtelijk maken en integreren in een leermanagementsysteem? Dit is de vraag voor veel organisaties. In deze interactieve sessie worden verschillende oplossingen aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond en kun je dus volop inspiratie opdoen over ‘70’ en ‘20’ oplossingen.

 

Met behulp van onder andere de feedback- en observatie module worden op eenvoudige wijze diverse vormen van zelfreflectie en feedback middels peerbeoordelingen opgezet, waarbij het zelfs mogelijk is om de handeling met video vast te leggen en de beoordeling samen te evalueren. Vanuit één leer- en ontwikkelplatform en een willekeurig device kun je het gehele leerproces en competentie ontwikkeling faciliteren en managen.

 

Aansluitend kun je deelnemen aan de Learning Table die verder ingaat op de implementatie van deze interessante werkvorm ‘leren op de werkplek’.

 


Frank Klabbers, Algemeen Directeur Infolearn

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Leren door te doen met Challenges | Renske Roet en Brigitta Lops >>

 

Leren door te doen met Challenges

Je neemt je voor om iets anders te doen. Beter. Slimmer. Om jezelf te ontwikkelen. Maar door de waan van de dag is het moeilijk om nieuw gedrag in de praktijk te brengen…

 

Niet met challenges. Dit zijn kleine opdrachten die jou activeren om nieuwe skills toe te passen. In deze sessie ga jij als learning professional zelf challenges ontwikkelen zodat je concreet invulling kunt geven aan het leren door te doen binnen jouw organisatie (70% leren).

 


Renske Roet en Brigitta Lops, Managing Partners Jobtraining

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Video en gaming als performance support tool | Michael Hebben en Jaco van der Worp >>

 

Video en gaming als performance support tool

Werkplekleren is helemaal ‘hot’, ook als Landsteiner Instituut investeren we volop in informeel leren door onder andere gebruik te maken van Mediasite en Let’s Get Wiser. Het ondersteunen van werkplekleren doen we vanuit de performance support gedachte, we maken manuals vanuit een taak- en risicoanalyse. Deze manuals noemen we EPSS, embedded performance support systems.

 

In deze manuals maken we veel gebruik van video. We hebben bijvoorbeeld twee manuals gemaakt waarin we verpleegkundigen ondersteunen van de hartbewaking die af en toe moeten assisteren op de hartcatheterisatiekamer. Deze manuals bevatten vooral video’s die door de experts zelf zijn opgenomen, de langste duurt maar 1 minuut en 11 seconden.

 

Als founding father van ProfPortaal Zorg zijn we op dit moment in co-creatie bezig om werkplekleren breder uit te rollen over meerdere organisaties. Let’s Get Wiser als game kan gebruikt worden als extra assessment tooling op het werkplekleren zodat wat je geleerd hebt nog beter blijft hangen. Bijvoorbeeld door aan het eind van een video de mogelijkheid te bieden om direct een game te openen.

 


Michael Hebben, Learning Specialist Mad Logic/Let’s Get Wisr en Jaco van der Worp, Opleidingsadviseur Landsteiner Instituut

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Agile Performance Support – ‘Resources, not courses’ | Joep Lenglet >>

 

Agile Performance Support – ‘Resources, not courses’

Goed worden in je werk doe je op de werkvloer. Vaak ben je dan niet op zoek naar een cursus of handleiding, maar naar dat stukje informatie dat je op dat moment nodig hebt. In deze sessie neemt Defacto je mee in de implementatie van dit principe bij jouw organisatie.

 


Joep Lenglet, Consultant Leerinnovatie Defacto

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.
Social Learning in Practice: How to supercharge your training with 70:20:10 | Josh Squires, Françoise Wiedenhoff en Jan Houwen >>

 

Social Learning in Practice: How to supercharge your training with 70:20:10

Without a doubt, the greatest training advantages are realized when informal and formal learning are combined in one system.

 • Find out how the Live Online Learning (LOL) methodology of Learning Connected boosts the results of online learning.
 • Get a look into our case study of the Online School and the community of experts as used at Lucertis Child and Adolescent Psychiatry to train healthcare professionals.
 • Discover how to use 70:20:10 to multiply results of your learning management system investment by integrating leading-edge social learning practices, all in a way that is compelling and user-friendly for your learners.

 


Josh Squires (Chief Operating Officer – EMEA | Docebo), Françoise Wiedenhoff (Directeur | Learning Connected) en Jan Houwen (Directeur | Educontinu)

Zet the next step in deze sessie!

Geef jezelf een coach kado:
– Beantwoord de vraag welke stap je morgen gaat nemen m.b.t. dit thema.
– Maak een afspraak voor een reminder voor deze eerste stap met iemand anders uit de sessie.
Dit is je gratis coachmoment en wie weet de eerste stap voor een mooie nieuwe samenwerking! Leren doe je niet in je eentje.

 

Ben je op zoek naar sessietijden?

Het programma is zó uitgebreid, dat we niet alle sessietijden overzichtelijk op deze website kunnen zetten. Stel jouw eigen programma samen (inclusief tijden en sessiezalen) via de speciale app of het digitale programmaboekje in PDF.

 

Bekijk alle andere thema’s van Next Learning 2017:

   

  nextlearning.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020